Výhody členstva v Klube

Celkom 1 elektromontérov

ZOBRAZIŤ ĎALŠIE
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6395
produktov
a 17 dizajnových radov
223
predajných miest a veľkoobchodov v SR
153
rokov tradície a
skúseností s výrobou

Registrácia do Klubu elektromontér ABB

Členmi Klubu sa môžu stať len firmy zo Slovenska. Prihláška musí byť vyplnená majiteľom firmy alebo jej štatutárnym zástupcom. Registrácia je pre vybraný okruh užívateľov a podlieha schváleniu zo strany ABB.

1 MOJE OSOBNÉ ÚDAJE
2 KONTAKTNÉ VAŠEJ PREVÁDZKÁRNE

*Povinná položka.

3 MOJE PORTFÓLIO ?Tu vyberte, aké z uvedených druhov inštalácií svojim zákazníkom ponúkate
PREČÍTAŤ PODMIENKY REGISTRÁCIE SPÄŤ NA PRIHLÁSENIE
ZAVRIEŤ

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Vaše osobné údaje

ABB spol. s r.o., so sídlom Tuhovská 29, PSČ 831 06 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava 1 v oddiel sro, vložka č. 8428/B (ďalej len ABB sro), bude tzv. správca vašich osobných údajov - táto spoločnosť riadi, ako sa vaše osobné údaje používajú, v súlade s týmto oznámením.

Vyplnením a odoslaním registračného formulára na webových stránkach www.abb.sk vyjadrujete svoju žiadosť o členstvo v Klube elektromontérov ABB a poskytujete nám svoje osobné údaje.

Čo potrebujeme

Používame tieto kategórie vašich osobných údajov:
Titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, vaše funkcie vo firme, názov firmy, ulice a popisné číslo, mesto a PSČ, IČO a názov vašej organizácie, názov veľkoobchodu, v ktorom nakupujete, vaše špecializácia v oblasti elektroinštalácie, histórie objednávok dokumentov a prezentačných materiálov, vaša účasť na školeniach, záznamy o vašej spoluúčasti na marketingových aktivitách ABB po dobu trvania vášho členstva v Klube elektromontér ABB.

Prečo to potrebujeme

Osobné dáta, ktoré zhromažďujeme, sa použijú na tieto účely:

  • Aby sme vás ako člena Klubu elektromontérov ABB a renomovaného odborníka v danej oblasti elektro-inštalácií mohli prezentovať v zozname odporúčaných elektromontérov na webových stránkach ABB.
  • Členstvo v Klube elektromontérov sa zakladá na užšiu spoluprácu medzi ABB a členom klubu. Aby sme podporili vašu odbornú úroveň a informovanosť o ABB výrobkoch, budeme vám zasielať rôzne marketingové oznámenia, informačné materiály o výrobkoch, pozvánky na školenia a pod.
  • Iba ako nami evidovaný člen Klubu elektromontérov ABB máte možnosť užívať benefity spojené s členstvom v klube. Úroveň a rozsah poskytovaných benefitov má motivačný charakter a zakladá sa na vašej aktivite, podáva prehľad ako člena klubu, ktorú potrebujeme mať možnosť sledovať a vyhodnocovať.

Zhromažďujeme od vás iba tie osobné údaje, ktoré potrebujeme pre tieto účely.

Tieto osobné údaje od vás zhromažďujeme na základe právnych požiadaviek vychádzajúcich z Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Nariadenie (EÚ) 2016/679) týkajúce sa ochrany osobných údajov a ich zabezpečenie.

Na rozhodovanie na základe vašich osobných údajov budeme využívať aj automatické postupy. Všeobecný algoritmus pre toto rozhodovanie je založený na hodnotiacom systéme miery aktivity a spolupráce člena klubu s ABB (pozri podmienky členstva v klube). Možné dôsledky a význam tohto automatického rozhodovania sú pridelení primeranej úrovne a množstvo poskytovaných benefitov.

Ako dlho údaje uchovávame

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu nutnú pre účely spracovania. Aj po ukončení členstva v klube uchovávame údaje o bývalom členovi, aby sme mali možnosť nevyhovieť opakovanej žiadosti o registráciu v prípade, že sa jedná o bývalého člena, ktorý podmienky členstva v klube neplnil. Ak nám dovolíte použiť vaše osobné údaje pre zasielanie marketingových oznámení, budeme vaše osobné údaje užívať tento účel iba po dobu trvania vášho členstva v Klube elektromontérov ABB.

Ak ste nikdy neboli členom Klubu elektromontérov ABB, potom v prípade, že vašej žiadosti o registráciu do Klubu elektromontérov ABB nebude vyhovené a členstvo vám nebude udelené, vaše osobné údaje, ktoré ste uviedli v žiadosti o registráciu budú automaticky zmazané

Aké sú vaše práva?

Máte právo na:

  • opravu chýb vo vašich osobných údajoch alebo ich aktualizáciu,
  • odpis vašich osobných údajov, ktoré máme,
  • vymazanie vašich osobných údajov, pre ktorých použitie už nemáme oprávnený dôvod,
  • prevod vašich osobných údajov prípadnému inému dodávateľovi,
  • namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe oprávnených dôvodov (za predpokladu, že naše dôvody pre spracovanie nepreváži prípadnú ujmu na vašich právach na ochranu súkromia),
  • obmedziť používanie vašich osobných údajov po dobu vyšetrovania sťažnosti.

Tieto požiadavky môžete zaslať na emailovú adresu: privacy@abb.com. Za určitých okolností sa môže stať, že budeme potrebovať obmedziť vyššie uvedené práva na ochranu verejného záujmu (napr. Predchádzanie alebo vyšetrenie trestného činu) a našich záujmov (napr. Udržanie právnej výsady).

Ak chcete podať sťažnosť na spôsobe zaobchádzania s vašimi osobnými údajmi z našej strany, môžete kontaktovať Úrad pre ochranu osobných údajov.

JAk nie ste spokojní s našou odpoveďou alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, môžete kontaktovať príslušný orgán na ochranu osobných údajov v krajine, kde bývate alebo pracujete, alebo tam, kde podľa vášho názoru došlo k porušeniu právnych predpisov na ochranu osobných údajov.

ZAVRIEŤ SPÄŤ K PRIHLÁŠKE

Úspešne odoslané

Ďakujeme za váš záujem stať sa členom Klubu elektromontérov ABB. Budeme vás informovať o vybavení vašej žiadosti prostredníctvom emailu do 10 dní

ZAVRIEŤ ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ